Politika e privatësisë


Ne, ekipi i Tregut të Produkteve me zbritje, i kushtojmë një vlerë të lartë privatësisë suaj dhe jemi të përkushtuar t'i mbajmë të sigurta dhe të sigurta të dhënat tuaja personale. Në këtë Politikë të Privatësisë ne shpjegojmë se si mbledhim, përdorim dhe mbrojmë informacionin tuaj personal.


1. Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave

Kur përdorni tregun tonë, ne mund të mbledhim informacione të caktuara personale, të tilla si emri, adresa e emailit, numri i telefonit dhe adresa e transportit. Këto të dhëna kërkohen për të përpunuar porositë tuaja, njoftimet e dorëzimit dhe miratimet e pagesave. Ne gjithashtu mund të përdorim adresën tuaj të emailit për t'ju dërguar promovime dhe oferta speciale, por vetëm nëse keni dhënë pëlqimin për të marrë njoftime të tilla.


2. Mbrojtja e të dhënave

Ne marrim të gjitha masat e nevojshme në mënyrë të arsyeshme për të mbrojtur informacionin tuaj personal nga aksesi, përdorimi ose zbulimi i paautorizuar. Ne përdorim masa sigurie fizike, elektronike dhe procedurale për të mbrojtur të dhënat tuaja. Ne gjithashtu kërkojmë nga partnerët tanë dhe ofruesit e shërbimeve të mbajnë kontrolle të rrepta të privatësisë së të dhënave.


3. Përdorimi i cookies

Ne mund të përdorim cookie për të mbledhur informacion në lidhje me aktivitetin tuaj në tregun tonë. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që vendosen në pajisjen tuaj kur vizitoni një faqe interneti. Ato na lejojnë të kujtojmë preferencat tuaja dhe t'ju ofrojmë një përvojë më të personalizuar në tregun tonë.


4. Sigurimi për palët e treta

Ne nuk shesim, transferojmë ose zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të treta pa pëlqimin tuaj, përveç nëse është e nevojshme për të përpunuar porosinë tuaj ose për t'ju ofruar shërbime në lidhje me tregun tonë. Ne mund të ndajmë informacionin tuaj vetëm me partnerët tanë të autorizuar, të cilëve u kërkohet t'u përmbahen politikave strikte të privatësisë.


5. Ruajtja e të dhënave

Ne i ruajmë të dhënat tuaja personale vetëm për periudhën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona ndaj jush dhe në përputhje me ligjin në fuqi. Ne jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e ruajtjes së konfidencialitetit të informacionit tuaj dhe marrim masa për të garantuar sigurinë e tij, duke përfshirë përdorimin e enkriptimit dhe masave të tjera të sigurisë.


6. Ndryshimet e politikave

Ne mund ta përditësojmë këtë politikë të privatësisë herë pas here për të pasqyruar ndryshimet në ligj dhe praktikat tona. Nëse bëjmë ndryshime materiale, ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar një version të përditësuar të Politikës në tregun tonë.


7. Informacioni i kontaktit

Nëse keni pyetje, komente ose kërkesa në lidhje me Politikën tonë të Privatësisë, ju lutemi na kontaktoni në informacionin e kontaktit të dhënë.


Ne e vlerësojmë besimin tuaj dhe jemi të përkushtuar të mbrojmë privatësinë tuaj. Ne gjithmonë përpiqemi t'ju ofrojmë një mjedis të sigurt dhe të sigurt për përvojën tuaj të blerjeve në tregun tonë.